Acord de utilizare

Acord de utilizare

1. Dispoziții generale

1.1. SRL „e-Farmacia” oferă utilizatorului rețelii Internet (în continuare – Utilizator) – de a utiliza servicii sale, în condițiile stipulate în prezentul acord de utilizare (denumit în continuare "Acord"). Acordul intră în vigoare la data exprimării de către Utilizator a consimțămîntului cu condițiile acestuiași în modul prevăzut de pct. 1.4 al Acordului.

1.2. SRL „e-Farmacia” oferă Utilizatorilor acces la o gamă largă de servicii, inclusiv instrumente de căutare a mărfurilor și de pre-comanda în farmaciile partenerilor de pe teritoriul Republicii Moldova. Toate serviciile existente în acest moment ale site-ului apteka.md și, de asemenea, orice dezvoltare a lor și/sau adăugarea de noi, este obiectul prezentului Acord.

1.3. Utilizarea serviciilor SRL „e-Farmacia” este reglementată de prezentul Acord, precum și de condițiile de utilizare a anumitor servicii. Acordul poate fi modificat de SRL „e-Farmacia”, fără nici un preaviz, noua redacție a Acordului intră în vigoare din momentul postării în rețeaua Internet, pe site-ul web apteka.md (în continuare –Site-ul), dacă altfel nu este prevăzut de noua redacție a Acordului.

1.4. Incepând utilizarea a orice fel de servicii a Site-ului (anumite funcții) sau trecând procedura de înregistrare, Utilizatorul este considerat că a acceptatcondițiile Acordului în întregime, fără careva rezerve și excepții. În caz de dezacord aUtilizatorului cu oricare dintre prevederile Acordului, Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza serviciile SRL „e-Farmacia”. În cazul în care de către SRL „e-Farmacia” au fost operate modificări la Acord, în modul prevăzut de punctul 1.3 al Acordului, cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să întrerupă utilizarea serviciilor SRL „e-Farmacia”și să părăsească Site-ul.

2. Înregistrarea Ca Utilizator. Contul de Utilizator

2.1. Pentru a beneficia de serviciile Site-ului sau de unele funcții individuale ale serviciilor, Utilizatorul trebuie să treacă procedura de înregistrare, în urma căreia pentru Utilizator va fi creat contul.

2.2. Pentru înregistrare, Utilizatorul se obligă să furnizeze informații corecte și complete la întrebările propuse în formularul de înregistrare, și de a menține aceste informații în situația actuală. În cazul în care Utilizatorul furnizează informații incorecte sau SRL „e-Farmacia”are motive să presupună că informația furnizată de Utilizator este incompletă sau neveridică, SRL „e-Farmacia” are dreptul, la discreția sa, de a bloca sau sterge contulUtilizatoruluiși de a refuza Utilizatorului în utilizarea serviciilor (sau a unor funcții individuale).

2.3. SRL „e-Farmacia” își rezervă dreptul, în orice moment se ceară de la Utilizator confirmarea datelor indicate la înregistrare, și de a solicita în acest sens documente justificative, neacordarea cărora, la discreția SRL „e-Farmacia”, poate fi asemănată cu furnizarea de informații false, și să atragă consecințele prevăzute de pct. 2.2 al Acordului.

2.4. Login-ul și parola pentru a accesa contul de Utilizator. La inregistrare, Utilizatorul își va alege de sinestătător login-ul (nume unic de caracter al contului Utilizatorului) și parola pentru a accesa contul. SRL „e-Farmacia”are dreptul de a interzice utilizarea anumitor login-uri, precum și de a stabili cerințele de inregistrare si parola (lungime, caracterele permiseși așa mai departe).

2.5. Utilizatorul este singurul responsabil pentru securitatea (rezistenta la prognozare a) pentru parola aleasă, și, de asemenea, de sine stătător asigură confidențialitatea parolei sale. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile (și, de asemenea, efectele lor), în cadrul sau folosind serviciile Site-ului sub un cont de Utilizator, inclusiv în cazurile de transmitere benevolă de date de către Utilizatorpentru a accesa contul Utilizatoruluide către persoane terțe, în orice condiții (inclusiv în baza contractelor sau acordurilor).

2.6. Utilizatorul este obligat să notifice imediat SRL „e-Farmacia” despre orice caz neautorizat (care nu a fost permis de către Utilizator) de acces la servicii SRL „e-Farmacia” folosind un cont de Utilizator și/sau cu privire la orice încălcare (suspiciuni de încălcare) a confidențialității parolei sale.

2.7. Folosirea de către Utilizator a contului său. Utilizatorul nu are dreptul de a reproduce, de a repeta și de a copia, vinde, revinde, și, de asemenea, de a folosi pentru orice scop comercial orice parte a serviciilor de SRL „e-Farmacia”.

2.8. Încetarea înregistrării. SRL „e-Farmacia” are dreptul de a bloca sau sterge contul Utilizatorului, precum și de a interzice accesul folosind orice cont pentru anumite servicii SRL „e-Farmacia”, și pentru a elimina orice conținut fără explicații, inclusiv în cazul încălcării de către Utilizator a condițiilor Acordului sau a condițiilor altor documente prevăzute de pct. 1.3. al Acordului, dar, de asemenea, în caz de neutilizare a serviciului corespunzător.

2.9. Ștergerea unui cont de Utilizator.

2.9.1. Utilizatorul poate în orice moment sășteargă contul său de la toate serviciile Site-ului sau de a opri acțiunea sa în ceea ce privește unele dintre ele, profitând de funcția respectivă în secțiunea personală.

3. Condițiile de utilizare a serviciilor SRL „e-Farmacia”.

3.1. Utilizatorul este singur responsabil față de persoanele terțe pentru acțiunile lor legate de folosirea Serviciului, inclusiv dacă astfel de acțiuni vor duce la o încălcare a drepturilor și intereselor legitime ale terților, precum și pentru respectarea legislației la utilizarea Site-ului.

3.2. În utilizarea serviciilor SRL „e-Farmacia” Utilizatorul nu are dreptul:

3.2.1.a se da drept altă persoană sau reprezentant al organizației și/sau a comunității, fără suficiente drepturi, inclusiv ca angajații SRL „e-Farmacia”, ca moderatori de forumuri, ca proprietar al site-ului, precum și de a aplica orice alte forme și modalități ilegale de reprezentare altor persoane în rețea, și, de asemenea, de a induce utilizatorii sau SRL „e-Farmacia” în eroare cu privire la proprietățile și caracteristicile unor subiecte sau obiecte;

3.2.2. neautorizat de a colecta și stoca datele cu caracter personal ale altor persoane;

3.2.3. perturba funcționarea normală a Site-ului și a serviciilor SRL „e-Farmacia”;

3.2.4. de a posta link-uri la resurse de rețea, al căror conținut contravine legislației în vigoare a RM;

3.2.5 de a promova acțiuni care vizează încălcarea restricțiilor și interdicțiilor impuse de acest Acord;

3.2.6 în alt mod de a încălca normele legale, inclusiv normele de drept internațional.

3.3. În utilizarea serviciilor Site-ului, Utilizatorul este obligat:

3.3.1 să Respecte normele legislației în vigoare a RM la efectuarea de pre-comanda folosind serviciile Site-ului.

  •  3.3.2 La comandarea produsului care se referă la medicamente, eliberate în baza prescripției medicilor, dar, de asemenea, în momentul achiziționării de bunuri de la farmacia partenerilor, să aibă la el și pînă la finisarea cumpăraturii să prezintereteta, eliberată conform cerinţelor Ordinului Ministerului Sanataţii a RM nr. 960 din 01.10.2012 “Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor. (Monitorul Oficial 216-220/1223, 19.10.2012). În cazul în care Utilizatorul a făcut o comandă, folosindreceta medicului, o rețetă sau o cartelă medicală, Utilizatorul trebuie să le ia în farmacie sau sa le aratecurierului, în cazul în care livrarea se face la domiciliu. Cartela medicală nu este temei pentru livrarea de medicamente, care trebuie eliberate pe bază de rețetă. Cartela medicala poate fiaratată într-o farmacie, cu scopul de a compara ceea ce a fost scrisă în ea cu ceea ce a fost comandat de către pacient.

3.3.3 Înainte de transmiterea prescripției medicale pentru aefectuade cumpărarea, verificați că rețeta este semnat de către medic și legalizată cu ștampila acestuia, pe formularul de rețetă lipsesc, careva corectări. În colțul din stânga sus al formularului de reșetă trebuie să fie aplicată ștampila organizațiilor medicale, cu indicarea denumirii ei, adresa. În cazul prezentării de către Utilizator retetei cu încalcarea cerinţelor actelor normative indicate in pct. 3.3.2 a prezentului acord, eliberarea medicamentelor în farmacii nu se efectuează.

3.4 SRL „e-Farmacia” exercită comerțul cu medicamente și alte bunuri, în conformitate cu Legea„Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor",precum şi cu Legea privind activitatea farmaceutică - 1456/25.05.93 (Monitorul Oficial 7/210, 30.07.1993). Informație despre marfa pe Site este publicitate. Contractul de vînzare-cumpărare a mărfurilor se încheie între vânzător și Utilizator în farmacie corespunzătoare partenerilor SRL „e-Farmacia” pe baza de pre-comanda de pe Site. Rezervare este o garanție a rezervei de mărfuri pentru Utilizator la un anumit preț, înregistrat în comandă, în termen de 3 zile calendaristice de la data perfectării pre-comanda.În cazul livrării mărfii ladomiciliu, în calitate de vînzător va fi SRL„e-Farmacia”.SRL "e-Farmacia" nu ia taxa de livrare la domiciliu pentru marfa în sumă de peste 400 de lei. La comandă în valoare de mai puțin de 400 de lei, costul de livrare la domiciliu va fi afișată pe site în secțiunea "Plata comenzilor".

3.4.1. Plata comenzii poate fi efectuată de către Utilizator atât în numerar cât și prin intermediul cardului bancar Visa, Mastercard direct la farmacie, selectata de către Utilizator pentru primirea comenzii, sau prin curier la primirea produsului..

3.5.Livrarea mărfii, care fac parte din categoria medicamentelor, este posibilă, la adresa indicată de Utilizatorsau in orice farmacie a Partenerilor.

3.6. Timpul de primirea comenzii. Atunci când  comandaeste efectuatăpina la ora 12:00, livrarea in or. Chisinau se efectuează în aceeași zi lucrătoare, iar cind comanda este efectuata după ora 12:00, livrarea se face în următoarea zi lucrătoare. Termenul de livrare pot varia până la 24 de ore în cazul în care marfa nu este la depozitul principal. Cererile, primate  vineri, de la 12:00 până la 17:00, sunt livrate în ziua de sâmbătă. Cererii primate vineri, de la ora 17:00, și sâmbătăsi duminica, vor fi livrate luni. În cazul în care Utilizatorul a ales opțiunea de recepție individuală la cea mai apropiată farmacie de rețea de Parteneri, situat în mun. Chișinău, cererea primită pînă la 12:00, va fi livrată până la sfârșitul zilei de lucru în farmacia aleasă de Utilizator. În cazul în care unele medicamente nu sunt disponibile la depozitul principal, termenul de livrare poate fi prelungit cu 24 de ore. Cerere acceptata dupa orele 12:00, va fi livrată în următoarea zi lucrătoare în farmacia aleasă de Utilizator. SRL "e-Farmacia" garantează depozitarea și transportarea mărfurilor cu menținerea regimului de temperatură necesară. După finalizarea cererii operatorii vor lua legătura cu Utilizatorul, pentru a stabili detaliile. După ce comanda a Utilizatorului va fi adusă la farmacie, farmacistulva lua legătura cu Utilizatorul. În cazul în care Utilizatorul a ales opțiunea de recepție individuală la cea mai apropiată la el farmacii, situate în afara mun. Chișinău, cererea, acceptată pînă la 17:00 va fi livrată în termen de două zile lucrătoare în farmacia selectată de Utilizator. Atunci când comanda va fi livrata la farmacie, Utilizatorul va primi un SMS de notificare, sau cu el valualegatura  unfarmacist.Comanda  poatefi ridicatapersonal de către Utilizator sau prin persoane de încredere. În toate cazurile, este suficient de indicat numele și prenumele persoanei care a făcut o comandă, sau numărul de confirmare a comenzii.

4. Condițiile de schimb și de returnare a produsului.

4.1.Prin citirea prezentului Acord, prin efectuarea pre-comenzii de mărfuri cu ajutorul serviciilor SRL „e-Farmacia” Utilizatorul a luat cunoștință, că în conformitate cu Legea RM "cu Privire la protecția drepturilor consumatorilor" nr. 105 din 13.03.2003, precum şi conform Anexei nr. 4 p. 16 la Ordinul Ministerului Sanataţii a RM nr. 960 din 01.10.2012 “Cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor.(Monitorul Oficial 216-220/1223, 19.10.2012), produse pentru prevenirea și tratamentul bolilor la domiciliu (articole sanitare și de igienă, metal, cauciuc, textile și alte materiale, instrumente, instrumente și aparate medicale, produse de igienă orală, lentile, articole de îngrijire a copiilor), medicamente; obiecte de igienă personală (periuțe de dinți, piepteni, clame, ace de păr, bigudiuri pentru par, peruci, meșe și alte produse similare); produse de parfumerie, produse cosmetice – sunt non-rambursabile, precum și schimbul de pe un produs similar la fel se interzice returnarea în farmacii şi filialele acestora a medicamentelor procurate.

4.2. Reclamația pentru marfa, achiziționată cu ajutorul serviciilor Site-ului, se primesc în loculde unde a fost achiziționatămarfa (respectiv în farmacia partenerului) sau departamentului juridicSRL „e-Farmacia” (persoane de contact în secțiunea Site-ului "Despre companie").

4.3. Informații detaliate cu privire la procedura și regulile de comercializare a medicamentelorși altor bunuri, informații complete despre produs (instrucțiuni, note, certificate de calitate etc.) sunt, în orice farmacie a partenerilor SRL „e-Farmacia”, selectată în momentul pre-comanda de către Utilizator.